Τρισάγιο 13

ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ

Αρχάριος των θαυμάτων,

σχεδόν ασύμπαντος,

αχθοφόρος ονείρων κατάκοπων,

περιφέρομαι

μεταξύ παντού και πουθενά.


Πρέπει να κατευνάσω τις σκιές μου,

τα φαντάσματα που με αποτελούν.


~