Βιογραφικό

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκα το 1954 στην Στρογγυλή Άρτας.

Γυμνάσιο-Λύκειο στην Φιλιππιάδα Πρεβέζης.

Ανωτάτη Βιομηχανική Πειραιά.

Λογοτεχνικό περιοδικό "Ωλήν".

Δωδεκαετία στην αμμοβολή.

Καλλιέργειες στην Άρτα.

Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Βοοτροφία αγελαίου τύπου.