Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκα το 1954 στην Στρογγυλή Άρτας.
Γυμνάσιο-Λύκειο στην Φιλιππιάδα Πρεβέζης.
Ανωτάτη Βιομηχανική Πειραιά.
Λογοτεχνικό περιοδικό "Ωλήν".
Δωδεκαετία στην αμμοβολή.
Καλλιέργειες στην Άρτα.
Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Βοοτροφία αγελαίου τύπου.